Taikomoji fotografija

Kęstutis Arlauskas
Kursus ves:

Kęstutis Arlauskas

Fototografas
 • Sritis: Mokymai profesijoms
 • Trukmė: 60 val.
 • Vieta: Vilnius
 • Kaina: 600 Eur

Grupė renkama. Mokymai prasideda susirinkus grupei. Tikslesnė data ir laikas bus praneštas prieš prasidedant kursams.
Vieta: Profesionalioje studijoje

PUIKI PROGA pasinaudoti Užimtumo tarnybos skiriamomis kompensacijomis už mokymus.

Kaina dirbantiems 600 Eur
Mokymų trukmė: 60 val. darbo dienomis nuo 9:00 – 17:00 val.

Mokymus ves savo srities profesionalas fotografas Kęstutis Arlauskas

 • Jau du dešimtmečius sėkmingai darbuojasi fotografijos baruose.
 • Platus foto paslaugų spektras.
 • Bus puiki galimybė susipažinti su dėstytoju per atvirą pamoką, kurios datą paskelbsime šiek tiek vėliau.
 • Baigus mokymus, kiekvienam iš Jūsų dovanosime nuolaidą profesionaliam fotoaparatui įsigyti.

Programa registruota LR Švietimo ir mokslo registre.

Švietimo programos kodas: 223002101
Vietų skaičius ribotas, tad paskubėkite registruotis

1.1. Švietimo programos tikslas:

Suteikti taikomosios fotografijos fotografavimo žinių ir išugdyti fotografo įgūdžius

(nurodomas aiškus švietimo programos tikslas ir konkretūs įgyvendinami uždaviniai šiam tikslui pasiekti, atitinkantys mokymo dalyvių ir darbo rinkos poreikius)

Įgyvendinami uždaviniai:

1. Susipažinti su buitinių ir pramoginių renginių fotografavimo specifika.

2. Įgyti fotografavimo studijoje įgūdžių.

3. Išmokti fotografuoti reklamai įvairios tematikos objektus reklamai

4. Išmokti įvairiomis programomis koreguoti fotografinį vaizdą.

1.2. Reikalingas išsilavinimas: vidurinis

1.3. Įgyjamos kompetencijos:

Kompetencijos

Mokymo tikslai

 1. Atlikti fotografijų postprodukciją
 2. Fotografuoti žmones ir jų grupes studijoje
 3. Vykdyti induvidualią fotografo veiklą
1.1. Naudotis fotoaparato teikiamomis galimybėmis

1.2. Žinoti pagrindinėmis nuotraukų redagavimo programų funkcijas

1.3. Išmokti fotografuoti studijoje ir praktiškai taikyti kompozicijos, meninės raiškos būdus

1.4. Išmokti organizuoti reklamos foto sesijas, talpinti reklamos nuotraukas informaciniuose leidiniuose

Šios įgyjamos kompetencijos yra Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (valstybinis kodas T43021101) dalis.
Įgytos kompetencijos siekiant Fotografo kvalifikacijos gali būti vertinamos Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.

 

1. Mokėti teikti taikomosios fotografijos paslaugas.

2. Atlikti įvairios tematikos fotografavimo darbus studijoje.

3. Atlikti įvairių objektų reklamos fotografavimą ir sukurti reklaminį plakatą.

1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:

1. Taikomosios fotografijos estetinius principus ir kompoziciją.

2. Tikslingo fotoaparatūros parinkimo ir apšvietimo organizacijos principus.

3. Rinkodaros ir bendravimo psichologijos pagrindus.

1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

1. Fotografuoti studijoje ir praktiškai taikyti kompozicijos, meninės raiškos būdus.

2. Fotografuoti buitinius ir pramoginius renginius.

3. Fotografuoti reklamai ir atlikti minimalų nuotraukų koregavimą įvairiomis programomis.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:

1. Fotografuoti įvairaus pobūdžio buitinius ir pramoginius renginius.

2. Gebės organizuoti reklamos foto sesijas, talpinti reklamos nuotraukas informaciniuose leidiniuose.

3. Gebės koreguoti fotografinį vaizdą įvairiomis programomis ir talpinti naujienų portaluose.

1.3.4. Baigusio šią švietimo programą asmens įgytos 1.3 papunktyje nurodytos kompetencijos yra fotografo kvalifikacijos (jos modulio) dalis.

2.1. Švietimo programos turinys, mokymo temos ir teoriniam bei praktiniam mokymui skiriamos valandos:

Eil. Nr. Mokymo temos (potemio) pavadinimas Skiriama valandų
Iš viso Teoriniam mokymui Praktiniam mokymui Dėstytojas
1. 1. Taikomosios fotografijos apibrėžtis, tikslai ir uždaviniai. Taikomosios fotografijos raida, tematika. Kompozicijos pagrindai. Spalvotyros pagrindai. 8 4 4 Kęstutis Arlauskas
2. Fotoaparatūra ir apšvietimo įranga: fotoaparatai, objektyvai, šviestuvai, atšvaitai, multiblykstės. Techninė charakteristika, tikslingas aparatūros panaudojimas 8 4 4 Kęstutis Arlauskas
3. Reklamos plakato kūrimas. Reklamos puslapio kūrimas interneto erdvėje. Šrifto ir vaizdo santykis. Spalva. 6 2 4 Kęstutis Arlauskas
4. Reklaminė fotografija. Trumpa istorijos apžvalga. Fotografavimo reklamai specifika. Fotografavimas studijoje ir įvairioje aplinkoje. Įvairios tematikos reklamos objektų fotografavimo ypatumai 8 2 6 Kęstutis Arlauskas
5. 5. Buitinių renginių fotografavimo specifika. Buitinis reportažas: krikštynų, gimtadienių vakarėlių fotografavimas. Vestuvių fotografavimas. Fotografavimo specifikos analizė. 8 2 6 Kęstutis Arlauskas
6. Vaizdo korekcija įvairiomis programomis. 6 2 4 Kęstutis Arlauskas
7. Mados fotografijos istorija. Geriausių mados fotografų darbų apžvalga. Mados fotografijos specifika. Mados fotografijos darbų organizacija. Studijinio fotografavimo specifika. Fotosesijos plano sudarymas. Modelio parinkimas ir paruošimas: makiažo svarba, drabužiai, kūno pozicijų parinkimas. 8 2 6 Kęstutis Arlauskas
8. Rinkodaros pagrindai. Bendravimo psichologijos pagrindai. Fotografinio vaizdo archyvavimo specifika. Atsiskaitymas. Kurso aptarimas. 8 2 6 Kęstutis Arlauskas
Viso 60 20 40

2.2. Teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vietos (-ų) ir jų aprašymas:

Teorinis ir praktinis mokymas vyks 5-10  žmonių talpinančioje patalpoje, kurioje yra 1 kompiuteris, multimedija. Praktinis mokymas vyks fotostudijoje adresu Architektų g.19 , Vilnius. Bus aprūpinama praktinių užsiėmimų metu naujausia įranga ir fotoaparatūra.

2.3. Mokymo turinio pateikimo metodų aprašymas: Paskaitos, seminarai, diskusijos, praktiniai darbai.

3.1. Detalus mokymo procese naudojamų priemonių, įrangos ir naudojamos literatūros, padedančių siekti išsikelto tikslo ir uždavinių aprašymas. Čia dėstytojai pasiūlo savo literatūrą.

1.Sontag Susan “Apie fotografiją”. 2000m. Baltos lankos.

2.Michael Freeman “Fotografo akis: Grafinis vadovas”. 2015m. Kitos knygos.

3.Michael Freeman “Fotografo mintis: geresnės skaitmeninės fotografijos. Kūrybinis požiūris”. 2012 m. Kitos knygos.

4.Bryan Peterson “Susipažinkite: ekspozicija”. 2009m. Kitos knygos.

 Pasiekimų ir baigiamasis žinių vertinimas, nurodant vertinimo formą, (pvz., testas, pokalbis, praktinio darbo pristatymas ir kt.), vertinimo metodai, dažnumas:

Pasiekimų ir baigiamasis žinių vertinimas vyks pokalbiu ir praktinio darbo pristatymu. Sėkmingai baigus kursą, įteikiamas taikomosios fotografijos mokymo programos baigimo sertifikatai lietuvių/anglų kalba.